کتاب و نشریات

 

کتاب «حقوق کیفری در قرآن» هجدهمین کتاب گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است که به قلم سعید داودی محقق این گروه به چاپ رسیده است.

خبرگزاری فارس: کتاب «حقوق کیفری در قرآن» به چاپ رسید