کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: تبریز میزبان 979 ناشر می‌شود

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از برگزاری سیصد و یازدهمین نمایشگاه کتاب استانی در تبریز با حضور 979 ناشر از سراسر کشور خبر داد.