کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: سومین پایتخت کتاب ایران انتخاب می‌شود

پس از برگزاری موفق دو دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، سومین پایتخت کتاب ایران پس از بررسی شهرهای متقاضی اسفندماه معرفی می‌شود.