کتاب و نشریات

خبرگزاری فارس: برپایی نخستین نشست تخصصی کتاب‌خوان زبان و ادبیات فارسی در تهران

نخستین نشست کتابخوان تخصصی ادبیات فارسی با حضور اساتید، پژوهشگران و کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.